Connect with us

Gündem

Yaşar, “Acilen Afet Bakanlığı kurulmalı”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, ülkemizde yaşanan doğal afetlerde her yıl çok sayıda can ve mal kaybı meydana geldiğine işaret ederek, felaket bölgelerinde hizmetlerin tek elden ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Türkiye’de acilen Afet Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini vurguladı.

Published

on

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar beraberinde İYİ Parti GİK Üyesi ve Harita Mühendisi Hasan Toktaş, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şehircilik Uzmanı Prof. Dr. Şule Gök Tüdeş,  MDK Üyesi ve Çevre Hukukçusu Av. Süleyman Çetin, İnşaat Mühendisi Bülent Gürsoy, Doğa ve Çevre Politikaları Başkan Yardımcısı ve Orman Mühendisi İlker Faki, GİK Üyesi ve Çevre Mühendisi Müberra Çakır ile birlikte sel felaketlerinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta çeşitli inceleme ve tespitlerde bulunduklarını ifade ederek sözlerini söyle sürdürdü:

“Her yıl afetlere bağlı olarak can ve mal kayıpları artıyor. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasını planlamak amacıyla Afet Bakanlığı kurulmalıdır. İmar Barışı kapsamında; deniz, göl ve akarsularda doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilerek üzerine yapılan binalara verilen yapı kayıt belgeleri iptal edilmelidir.

İmar barışı kapsamında; kıyı, orman, mera, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu, doğal sit, arkeolojik sit, kentsel sit, askeri güvenlik alanı vs.) tabi alanlarda bulunan ve 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış olan ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için de yapı kayıt belgesi alınarak geçici 16. madde hükmünden faydalanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu ortadan kaldırılmalıdır.

YAPI KAYIT BELGELERİ

Deniz, göl ve akarsu doldurma alanları ile orman, mera ve kıyı alanlarında kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilmelidir.

Felaket bölgesindeki belediyeler can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz eden yapıların yasadan kaynaklanan yetkilerini kullanarak yıkım kararlarını ivedilikle almalıdır.

ÇED FELAKETE ZEMİN HAZIRLIYOR

ÇED-Çevresel Etki Değerlendirme hazırlık-inceleme sürelerinin kısaltılması felaketlere zemin hazırlamaktadır. İnceleme ve değerlendirme süreleri makul şekilde uzatılmalıdır.

Doğayı korumaya yönelik çevre mevzuatlarının menfaat ve çıkar gruplarının ihtiyacına göre gereksiz bir şekilde çok sık değiştirilmemelidir.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporları; bir taahhütler topluluğu değil, bilimsel ve bütünsel yaklaşım olarak da sürdürülebilir yaşam esaslı olması gerekmektedir.

Stratejik çevresel etki değerlendirmesi (SÇD) raporları ile çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporları birbirleri ile uyumlu olmalıdırlar.

ÇEVRE ZARARLARI ÖNLENMELİ

Mevzuat düzenlemelerinde “muafiyet”, “kapsam dışı”, “istisna” vb. kavramları kullanılmayarak çevreye-doğaya verilen zararların önüne geçilmelidir.

Mevzuat gereğince konut-ticari-sanayi alan yatırımları için hazırlanan çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarının havza esaslı yapılmalı ve mekânsal alanlar belirlenmelidir. 

TAŞKIN HARİTALARI OLUŞTURULMALI

Yeni yağış rejimini esas alarak hazırlanan, iklimsel yeni normallere uygun “taşkın tehlike haritaları” hazırlanmalı, bu haritalar baz alınarak arazi kullanım politikası oluşturulmalı, bu alanlar afet bölgesi ilan edilmelidir. 

Afet duyarlı planlama kapsamında, bu alanlar acil olarak kamulaştırılmalı, uygun rezerv alanlara gerek konutlar gerekse iş yerleri yapılarak taşınmalıdır. Bu taşınma esnasında yöre halkının ve hak sahiplerinin talepleri dikkate alınarak, karar süreçlerine dahil edilmelidir. Bu kapsamda da hem vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilir hem de yaşam hakkı devlet eliyle korunmuş olur.

YATAKLARA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Dere yatakları, dere tabanını yükselten bütün malzemelerden temizlenerek doğal kotuna indirilmelidir. Dere yataklarında imara ve yerleşime açılan yapıların tespiti ivedilikle yapılmalıdır. 

Dere yataklarındaki riskli yerleşim alanları kentsel dönüşüm benzeri bir yöntemle daha güvenli alanlara “afete duyarlı dönüşüm” yöntemi ile taşınmalıdır. Bu konuda, konut ve işyeri sahiplerine ucuz finansman sağlanmalıdır. 

Afet duyarlı planlama kapsamında bu alanlar öncelikle ele alınmalı, hem vatandaşımızın bu konudaki mağduriyetleri giderilmeli hem de yaşam hakkı devlet eliyle korunmalıdır.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Dere yataklarındaki yerleşim yerlerinde en azından bu dönüşüm sağlanıncaya kadar dünya da birçok ülke tarafından uygulanan “erken uyarı sistemi” uygulanmasına geçilmelidir. 

DSİ gibi ülkenin su rejimini belirleyen kurumlarımız ise siyasetin değil bilimin ışığında yeniden güçlendirilmelidir.

TOMRUK DEPOLARI

Dere yataklarına konut yapma ile tomruk depolarının dere yatakları üzerine kurulması aynı şeyi ifade etmektedir. Tomruk depolarının dere yatakları üzerine kurulmasından vazgeçilmelidir. 

KÖPRÜ TERCİHLERİ

Dere yataklarına yapılacak olan köprülerin gabarisi ve ayak açıklıkları taşkın planlamasındaki hesaplamalara uygun hale getirilmelidir. Gerekirse beton köprüler yerine, açılır-kapanır çelik köprüler tercih edilmelidir. 

Doğa afetlerinden çok çabuk etkilenen su ve elektrik gibi yer altı şebekelerinin afet kurallarına uygun şekilde tasarlanmalıdır. Orman depolarının konumu tespit edilirken havza durumu gözetilmeli, sel, çığ, toprak kayması ve taşkın güzergâhları seçilmemelidir.

AĞAÇ KESİMLERİ

Sel ve çığ bölgelerinde, eğimin yüksek olduğu ve yerleşim yerlerine yakın yerlerde Orman İdaresi, üretim amaçlı aşırı ağaç kesimini durdurmalı, kapalılığı bozacak ve erozyona sebep olabilecek kesimlerden vazgeçmelidir.

Orman İdaresi asli vazifesi olan orman korumayı ön plana almalıdır. DSİ gibi ülkenin su rejimini belirleyen kurumlarımız ise siyasetin değil bilimin ışığında yeniden güçlendirilmelidir. 

Kent Yerleşim planlaması doğa koşullarına uygun olarak yapılmalıdır. Rant sevdasına son verilmeli ve yol, köprü vb. projelendirmelerinin bilimsel bilgi ve kurallara uygun olarak planlanmalıdır.

Doğal afetler konusunda vatandaşların eğitimine önem verilmeli, eğitim programları düzenlenmelidir. Acil tahliye planları oluşturulmalı ve uygulanmasına özen gösterilmelidir.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gündem

Taşçı’dan Deveci’ye Jet Yanıt

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’yi sert bir dille eleştiren önceki dönem Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ar damarı çatlamış birini arıyorsa, kendi hukuk bürosundan, başkanı olduğu belediyeyi icraya veren başkana baksın” dedi.

Published

on

By

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’yi sert bir dille eleştiren önceki dönem Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ar damarı çatlamış birini arıyorsa, kendi hukuk bürosundan, başkanı olduğu belediyeyi icraya veren başkana baksın” dedi.


Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettiğini söyleyerek İshak Taşçı, “Başkan Deveci, başarısızlığını başkalarına fatura etme hastalığına yakalandı. Ar damarı çatlayan birini arıyorsa, nereye bakması gerektiğini ona bir hatırlatayım. 300’e yakın insanı işten çıkartıp, hiç işçi çıkartmadım diyen başkana baksın ” diye konuştu.

“AR DAMARI ÇATLAMIŞ ARAYAN…”

İshak Taşçı, kendisini eleştirenlere ‘ar damarı çatlamış’ ifadesini kullanan Başkan Deveci’ye sert çıkarak, “Başkan Deveci, kendisini eleştiren, yanlışlarını dile getirenlere, ar damarı çatlamış şeklinde bir ifade kullandı. Ar damarı çatlayan birisini görmek istiyorsa, kendi hukuk bürosundan, başkanı olduğu belediyeyi icraya veren başkana baksın. 300’e yakın insanı işten çıkartıp, hiç işçi çıkartmadım diyen başkana baksın. 210 Milyon TL belediye bütçesini ve 132 Milyon TL belediye borcunu kendisi onaylayıp, bu rakamı kamuoyuna 200 Milyon TL olarak lanse eden başkana baksın. Kendi yeğenine şirket kurdurup, o şirketi de batıran, sonra çıkıp da bu şirketin borcu olmadığını söyleyen başkana baksın. Bir önceki dönemden ‘masa kadar’ bile arsa kalmamış deyip, 143 adet belediye arsasını satan başkana baksın. Seyir Terasını tek kişi olarak girip yarı fiyatına alan şahsı önce tanımadığını, sonra köylüsü olduğunu itiraf eden başkana baksın. 2020 yılı Mart ayı’na ait 70 bin TL’lik internet borcunu ödemeyip, icra gelince de ‘önceki dönem borcu’ diye insanları kandırıp meydana toplayan başkana baksın. 87 proje hayata geçiren önceki dönem başkanına laf atıp, tek bir eseri olmayan başkana baksın. Kötü sözleri hep kendini anlatıyor” şeklinde konuştu.

“ATAKUM HALKI GERÇEKLERİ GÖRÜYOR”
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin başarısızlığını başkalarına fatura etme hastalığına tutulduğunu söyleyen önceki dönem Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Başkan Deveci’nin açıklamasını takip ettim. Bugüne kadar çizdiği profilin dışına çıkmayarak, bizi şaşırtmadı. Seçilmiş bir insana yakışmayan bir tarz ile başarısızlığının faturasını başkalarına çıkarmaya devam etti. Ne yazık ki bu açıklamalar, başarısız bir yönetim anlayışının ürünüdür. Görevi devraldığı günden itibaren, enkaz edebiyatı yaparak, karalama kampanyaları düzenleyerek, itibarsızlaştırma çabası içerisine girerek yoluna devam eden Cemil Deveci, 3 yılda bırakın bir çivi çakmayı, kendisinden önce yapılmış projeleri de, çalışmaları da birer birer yok etmektedir. Atakum halkı, bu gerçeği çok net bir şekilde görmektedir” dedi.

“O’NDAN BİR ŞEY BEKLENMİYOR ARTIK”
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’den artık bir hizmet beklentisi içerisinde olmadıklarını söyleyen İshak Taşçı, “Yaptığı her iş nedeniyle düzenli olarak kendi kendini köşeye sıkıştıran Cemil Deveci’nin, başkan olduğu günden bu yana, önceki dönem diye başladığı her cümlenin yalana ve iftiraya dayalı olduğunun artık halkımızda farkına vardı. Ondan hizmet noktasında bir şey beklediğimiz yok. En azından kendisinden önce yapılanlara sahip çıkabilseydi. Onu da yapamadı. 5 yıllık emeklerimiz, onun yüzünden yok olurken, ilçemiz de ne yazık ki kayıp bir 5 yıl yaşıyor. Benim en çok canımı acıtan, büyük emeklerle ilçemize kazandırdığımız projelerin, beceriksizlik yüzünden kaybolup gitmesi. Bakalım daha hangi projelerimizi ziyan edecek” diye konuştu.

Continue Reading

Gündem

Halim Batur turnuvasının kazananı Kadıköyspor oldu

İlkadım Belediyesi Halim Batur anısına düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonluk kupasını Kadıköyspor havaya kaldırdı. Turnuvada ikinci Derebahçespor olurken üçüncü Şehit Uğur Birincispor kulübü oldu.

Published

on

İlginin yoğun olduğu turnuvada şampiyonluk için saha çıkan Kadıköyspor ile Derebahçespor maçının ilk yarsında rakip takım karşında üstünlük kuran Kadıköyspor maçın ilk yarısını 4-0 önde kapattı.İkinici yarıya hızlı başlayan ve ilk yarıdaki üstünlüğü attığı 8 golle süsleyen Kadıköyspor maçı 12-0 kazandı. Gol yağmuruna dönüşen maçın bitiş düdüğü ile kupa sevincini maça gelen taraftarlarla paylaşan futbolcular renkli görüntülere sahne oldu.

“Emeği geçen herkese teşekkür etti”

Ödül töreninde konuşan İlkadım Yabpa Spor Başkanı Ali Akyüz,” Her şey ilkadımla başlar sözünün en güzel örneğini burada yaşadığımızı düşünüyorum. Pandemi nedeniyle uzun sporcularımız futbola hasret kalmıştı.2 ay önce amatör spor kulüpleri bir turnuva düzenledi. Bizde bu turnuvadan esinlenerek çocuklarımıza bir tören yapmayı düşündük. Bu düşüncemizi Belediye Başkanımıza ilettik. Burada bulunduğumuz tesisimize ismini veren Halim Batur anısına düzenleyerek bir ilk daha gerçekleştirdik. İlerki yıllarda tüm takımlarımızı da bir araya getirerek bunun devamını yapmak istiyoruz.3 senelik mücadelemizi oluşturduğumuz bayan takımı ile Süper Lige çıktı. Bu başarıda emeği geçen başta belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Spor tüm kötü alışkanlıkları yenmek için en büyük imkan”

Burada turnuvamıza gelen tüm katılımcılara ve Halim Batur kardeşimizin değerli ailesine, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese canı gönülde teşekkür ediyorum diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş,” Güzel bir atmosferde güzel bir final maçı izledik.Bayada heyecanlandım. İlkadım Yabpa Spor Başkanı Ali Akyüz başkanın Halim Batur turnuvası için geldiği zaman biz kendisine destekte bulunmak için büyük bir özveriyle dahil olduk. Halim Batur adını verdiğimiz turnuvamız bizi çok onurlandırdı. Halim kardeşimizle bir gönül bağımız vardı. Bu turnuva ile onu adını unutturmamak adına güzel bir etkinlik oldu. Asıl amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sokaklardan, internet kafelerden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları sporla topluma faydalı bireyler yapmak için elimizden gelen tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. “Bu anlamda sizlere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı bağımlılıklardan, boş zaman geçirmekten ve kötü alışkanlıklardan korumak zorundayız. Bu vesileyle spor tesislerimiz, çocuklarımızı bu  alışkanlıklardan korumak, kötülükleri yenmek için en büyük imkan. Bu imkanı da sizlerin en güzel şekilde değerlendireceğinizden hiç şüphem yok” dedi.

Başarı elde eden takımlara, futbolcular, görev yapan hakemlere ödüllerinin verildiği törende İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, birinci olan Kadıköyspor kulübü oyuncularını tebrik edip madalyalarını ve Şampiyonluk kupasını takdim etti. Turnuvanın ikincisi olan Derebahçe takımına ödülünü Amatör Spor kulüpleri Federasyon Başkanı Şener Aydın, Üçünücü olan Şehit Uğur Birinci’ye Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü İbrahim Güven, dördüncü olan Karadenizspor kulübüne madalyalarını  ise Halim Batur’un eşi Nihan Batur takdim etti.

Continue Reading

Gündem

Karaaslan: ‘TEKNOFEST 2022’ ile Türkiye’nin kalbi Samsun’da atacak

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021’in kapanış gününde TEKNOFEST’in gelecek yıl Samsun’da düzenleneceği açıklandı.

Published

on

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in 2022’de Karadeniz Bölgesi’nde Samsun merkezli gerçekleştirilecek olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST’in 2. defa İstanbul dışında düzenleneceğini söyleyen Karaaslan, “Bu anlamlı ve büyük organizasyonun İstanbul dışında gerçekleştirileceği 2. şehrin Samsun olması ayrıca anlamlıdır. TEKNOFEST her şeyden önce Samsun’un sağlam temelleri olan bilimsel altyapısının gelişmesine ve gençlik şehri kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Samsun; güçlü altyapısı ve üstyapısıyla,  konaklama kapasitesiyle, ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tesisleriyle, 2 devlet üniversitesiyle, gençlere sunduğu imkânlarla TEKNOFEST’e en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır.” dedi.

TEKNOFEST’in Samsun’da gerçekleştirilmesi noktasında uzun zamandır görüşmeler yaptıklarını, bugün ise bunun sonucunu aldıklarını belirten Karaaslan, “Gençlik şehri Samsun’umuz 2022 yılında, dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapan şehrimiz gelecek yıl bu büyük festivali de kendine yakışır şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olsun.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapan birçok kuruluşun paydaşlığıyla TEKNOFEST’in bu yıl 4. kez kapılarını açtığını belirten Karaaslan, “TEKNOFEST, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde son 19 yılda yerli ve milli teknolojilerde ortaya konulan gayretlerin ve atılımların bir neticesidir. AR-GE ve yenilikçilik ekosistemimizi geliştirmek için Sn. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve önderliğinde büyük çaba harcıyor, ülkemizin teknoloji kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için gayretle çalışıyoruz. Türkiye’yi gururlandıran teknolojilere imza atan ve gençlerimize ilham olan Bayraktar ailesine bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum. Gençlerimizin bu vizyona katkı sunacak çalışmalar içinde olmalarını görmek, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütüyor.” görüşünü paylaştı.

Karaaslan, “TEKNOFEST’te her sene; roketten, insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan yapay zekâ teknolojilerine, iletişim teknolojilerinden uçan araba tasarımına, biyoteknolojiden çevre ve enerjiye kadar birçok alanda gençlerimizin takım ruhu ile rekabetlerine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’nin eseri olan TEKNOFEST sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz araştırma yapmanın, üretmenin, icat ortaya koymanın heyecanını yaşıyor. Kendilerine 2053 ve 2071 vizyonları emanet edilen gençlerimizin her alanda donanımlı ve nitelikli yetişmenin gayreti içinde olduğunu görmek hepimizi sevindiriyor. İnanıyoruz ki gençlerimiz ülkemizin milli teknoloji hikâyesini başarıyla yazmayı sürdürecektir.” dedi.

Samsun’un yarışlarda elde ettiği başarılara da değinen Karaaslan, “Orta irtifa roket kategorisinde Türkiye 1.si olan Tanyeli Roket Takımı başta olmak üzere Samsunlu gençlerimizin başarıları göz dolduruyor.” açıklamasında bulundu. 2018’de ilk defa düzenlenen TEKNOFEST’in her yıl milyonları bulan ziyaretçi sayısıyla büyümeye devam ettiğini ve 88 ülkeden yüzlerce öğrenci ve girişimcinin katıldığı küresel bir organizasyon haline dönüştüğünü aktaran Karaaslan, “Seneye 5.si gerçekleştirilecek TEKNOFEST ile bilim ve teknolojiye dair her şey şehrimizde olacak, Türkiye’nin kalbi Samsun’da atacak.” dedi.

Continue Reading

Trendler