Connect with us

Gündem

Köktaş “Yerli kaynaklardan enerji üretilerek cari açığın azaltılması için önemli adımlar atılmıştır”

Ak Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş Çarşamba’da kurulan Biyokütle Santrali ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Published

on

Türkiye’nin enerjide kurulu güç kapasitesi, enerji çeşitliliği, madenciliği ve İlçem Çarşamba’da kurulan biyokütle santrali ile ilgili CHP’nin iki gün önce verdiği, grup önerisinde yazılan ve konuşulanların gerçeğini paylaşacağını ifade eden Ak Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Sizleri saygıyla selamlıyor, ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum.

AK Parti İktidarı ile madenlerimizin işletilerek ekonomiye kazandırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli kaynaklardan enerji üretilerek cari açığın azaltılması için önemli adımlar atılmıştır.

AK Parti iktidarından önce Türkiye’nin toplam enerji üretim güçü yaklaşık 29.000 MW iken, iktidarımız dönemin de 2020 yılı sonu itibari ile 95.891 MW’lık kurulu güce ulaşılmıştır.

HES, Termik, doğal gaz ve fueloil santralleri ile karşılanan enerji ihtiyacımız, yıllar içinde çeşitlendirilmiş, çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmiştir. Bu enerji kaynaklarını kısaca; RES, GES, Jeotermal, Biyokütle ve diğer kaynaklar olarak ifade edebiliriz.

İnsan sağlığı ve güvenliği merkeze alınarak, çevre ve doğayla barışık, ülkemiz şartlarına uygun dünya da kabul görmüş standartlarda madencilik sektörü yapılandırılmış, üretim artmış, ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır. Bu vesile ile ülkemize hizmet etmiş bakan, bürokrat ve teknik elemanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederken, özellikle enerji bakanlığı döneminde yapısal reformları hayata geçirerek yerli enerji kaynaklarını destekleyen Sayın Berat ALBAYRAK Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu sayede enerji de kurulu güç miktarı çeşitlendirilmiş olup, yenilenebilir enerji
kaynakları %322 MW’lık artış ile önemli bir seviyeye çıkmıştır.

Muhalefet partilerinin yönetici ve milletvekilleri konuşmalarının tamamında yeraltı kaynaklarımızın işletilerek ekonomiye kazandırılmasını, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayı, sanayii ve konuta ucuz elektrik teminini savunurken, diğer taraftan da Türkiye’nin, dünya standartlarında maden ve enerji yatırımlarını bilimsel hiçbir veriye dayanmadan, iplerinin ucu ülkemizin kalkınmasını istemeyenlerin ellerinde olan, onlara taşeronluk yapan marjinal gruplarların miting ve protestolarına katılarak, hakaret ve vandallıklarını izleyerek engelleme gayretleri aşikardır.

Engelleme çabalarından sonuç alamayınca da, yatırım yapan, istihdam sağlayan, üreten, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan herkesi, yandaş, işbirlikçi olarak ilan etmekten hatta gelemeyeceklerini çok iyi bildikleri iktidara gelincede el koyacağız, kapatacağız diyerek yatırımcıları korkutmaya çalışmaktadırlar.

AK Parti İktidarı, özellikle iktidarın Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, insan sağlığını merkeze alan, çevre ve doğa hassasiyetine dikkat eden, aynı zamanda da sektörün zorluklarını aşarak, yatırım ve üretimi teşvik eden cari açığımızı kapatmaya gayret gösteren, talimatlarını buna göre veren liderdir.

Sayın basın mensubu arkadaşlar;

İki gün önce CHP’nin ilçem Çarşamba’da kurulan Biyokütle Santrali ile ilgili grup önerisinde gündeme getirilen bilimsel veya teknik veriye dayanmayan konu veya konular diyemediğimiz, içi boş o boşluğu da sadece biz enerji yatırımlarına karşı değil yerine karşıyız diyerek doldurmaya çalıştıkları konuşmalara kısaca değinmek istiyorum.

Öncelikle ifade etmeliyim ki;

Santralin kurulu olduğu yer, ailemin ve benim hala yaşadığım baba evime 500 metre kuş uçuşu mesafesindedir. Bahsettikleri Abdal Irmağı’nın ise; çocukluğumun geçtiği, arkadaşlarımla yüzmeyi öğrendiğim ırmak olduğunu ifade etmek isterim.

Miting düzenlemek isteyen, protesto ettiğini zanneden, benim şehrime zerre kadar faydası olmayan, çok iyi bildiğim, tanıdığım şahsiyetlerin hiçbiri o bölgeye benden daha yakın olmadığı gibi, konuşan tüm siyasetçiler o bölgeye 150 kişi ile yapılmak istenen protesto mitinginde koyulan kürsüde konuşmak ve kolay siyaset yapmak için sıraya girmişlerdir.

Santralin kurulu olduğu arazi 2006 yılında tarım dışı amaçla kullanılmak üzere toprak koruma kurulu tarafından, tarım dışına çıkarılmış olup tarım arazisi değildir.

Yatırımcı şirket araziyi 2018 yılında satın almıştır.

Fosil yakıt, lastik, çöp, plastik veya herhangi bir atık kullanılmayacak olup tamamen tarımsal atıklar (ağaç kökü, ağaç , fındık kabuğu vb.) kullanılmaktadır. Bu vesileyle kontrolsüz anız yakma yerine çiftçiler atıklarını santrale satarak yıllık ortalama 100 Milyon TL ek gelir elde edeceklerdir.

ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan tesisleri için süreç sonunda “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmektedir. Söz konusu proje ile ilgili yapılan 02.07.2019 tarihli başvuru için gerekli değerlendirme ve ilgili kurumların olumlu görüşleri neticesinde “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verilmiştir. Ülkemizde lisans alan benzer teknolojiye sahip 75 Biyokütle Enerji Santralide ÇED Gerekli Değildir kararı almış olup, kanun açık ve nettir.

Sayın basın mensupları, iddialara gelince;

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’müz tarafından Abdal Irmağı’na bırakılan sudan ikişer gün arayla üç kere alınan su numuneleri uygun metotlarla analiz edilerek, çıkan sonuçlar sınır değerlerin altında kaldığı gibi bazı analizlerde beşte bir oranında sınır değerin altında olduğu, yani kaynağından alınan suyun deşarj noktasında daha temiz olduğu ispat edilmiş olup, ayrıca suda balık biyodeneyi de yapılarak balık yaşamı için çok elverişli bir su olduğu da ispat edilmiştir.

Yine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen baca emisyon raporlarına bakılacak olursa; orada da görüyoruz ki bacadan salınan karbon monoksit, kükürt dioksit ve toz değerleri sınır değerlerinin çok altında olup, iddia edildiği gibi tarım arazilerine, tarıma ve çevreye zararlı değildir.

Değerli basın mensupları,

Biz hiç kimsenin avukatı değiliz ancak, devlet kurumlarının koymuş olduğu standartlara göre yapılan tüm yatırımların arkasında durarak, onların üretim ve istihdama katkı sağlamasını takip ederiz. Eğer taahhüt etmiş oldukları kriter ve değerler, ülkemizde ve dünyada kabul gören standartları aştığında, kurumlarımızın gerekli işlemleri yapacağını da herkes bilmektedir.

Şimdi soruyorum, bu veriler ışığında, insan sağlığını etkileyecek, tarım arazileri bozulacak, havaya karbon monoksit, kükürt ve toz salınacağını iddia eden CHP’li ve İyi Parti’li arkadaşlar, çöpten enerji elde eden biyokütle santrallerinin yerleşim alanlarına uzaklığı ve nüfus yoğunluğu ne kadardır, havaya attıkları karbon monoksit, kükürt ve toz miktarlarını merak edip, araştırdılar mı, filtre sistemleri var mıdır, varsa standartlara uygun mudur? Bu soruları sordular mı, sormadılarsa söyleyeyim devlet kurumları bu soruları başından itibaren soruyor.

Sonuç olarak, bir bardak suda kopartılmak istenen fırtına, bilimsel verilerden yoksundur, devlet aklı yok sayılarak sadece varsayımlarla hareket edilmektedir. Bölgenin ve mahallenin evladı olarak, bir tek veri dahi sınır değerleri aşarsa ben de bunun karşısında durmaktan asla imtina etmem.

Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gündem

Taşçı’dan Deveci’ye Jet Yanıt

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’yi sert bir dille eleştiren önceki dönem Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ar damarı çatlamış birini arıyorsa, kendi hukuk bürosundan, başkanı olduğu belediyeyi icraya veren başkana baksın” dedi.

Published

on

By

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’yi sert bir dille eleştiren önceki dönem Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ar damarı çatlamış birini arıyorsa, kendi hukuk bürosundan, başkanı olduğu belediyeyi icraya veren başkana baksın” dedi.


Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettiğini söyleyerek İshak Taşçı, “Başkan Deveci, başarısızlığını başkalarına fatura etme hastalığına yakalandı. Ar damarı çatlayan birini arıyorsa, nereye bakması gerektiğini ona bir hatırlatayım. 300’e yakın insanı işten çıkartıp, hiç işçi çıkartmadım diyen başkana baksın ” diye konuştu.

“AR DAMARI ÇATLAMIŞ ARAYAN…”

İshak Taşçı, kendisini eleştirenlere ‘ar damarı çatlamış’ ifadesini kullanan Başkan Deveci’ye sert çıkarak, “Başkan Deveci, kendisini eleştiren, yanlışlarını dile getirenlere, ar damarı çatlamış şeklinde bir ifade kullandı. Ar damarı çatlayan birisini görmek istiyorsa, kendi hukuk bürosundan, başkanı olduğu belediyeyi icraya veren başkana baksın. 300’e yakın insanı işten çıkartıp, hiç işçi çıkartmadım diyen başkana baksın. 210 Milyon TL belediye bütçesini ve 132 Milyon TL belediye borcunu kendisi onaylayıp, bu rakamı kamuoyuna 200 Milyon TL olarak lanse eden başkana baksın. Kendi yeğenine şirket kurdurup, o şirketi de batıran, sonra çıkıp da bu şirketin borcu olmadığını söyleyen başkana baksın. Bir önceki dönemden ‘masa kadar’ bile arsa kalmamış deyip, 143 adet belediye arsasını satan başkana baksın. Seyir Terasını tek kişi olarak girip yarı fiyatına alan şahsı önce tanımadığını, sonra köylüsü olduğunu itiraf eden başkana baksın. 2020 yılı Mart ayı’na ait 70 bin TL’lik internet borcunu ödemeyip, icra gelince de ‘önceki dönem borcu’ diye insanları kandırıp meydana toplayan başkana baksın. 87 proje hayata geçiren önceki dönem başkanına laf atıp, tek bir eseri olmayan başkana baksın. Kötü sözleri hep kendini anlatıyor” şeklinde konuştu.

“ATAKUM HALKI GERÇEKLERİ GÖRÜYOR”
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin başarısızlığını başkalarına fatura etme hastalığına tutulduğunu söyleyen önceki dönem Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Başkan Deveci’nin açıklamasını takip ettim. Bugüne kadar çizdiği profilin dışına çıkmayarak, bizi şaşırtmadı. Seçilmiş bir insana yakışmayan bir tarz ile başarısızlığının faturasını başkalarına çıkarmaya devam etti. Ne yazık ki bu açıklamalar, başarısız bir yönetim anlayışının ürünüdür. Görevi devraldığı günden itibaren, enkaz edebiyatı yaparak, karalama kampanyaları düzenleyerek, itibarsızlaştırma çabası içerisine girerek yoluna devam eden Cemil Deveci, 3 yılda bırakın bir çivi çakmayı, kendisinden önce yapılmış projeleri de, çalışmaları da birer birer yok etmektedir. Atakum halkı, bu gerçeği çok net bir şekilde görmektedir” dedi.

“O’NDAN BİR ŞEY BEKLENMİYOR ARTIK”
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’den artık bir hizmet beklentisi içerisinde olmadıklarını söyleyen İshak Taşçı, “Yaptığı her iş nedeniyle düzenli olarak kendi kendini köşeye sıkıştıran Cemil Deveci’nin, başkan olduğu günden bu yana, önceki dönem diye başladığı her cümlenin yalana ve iftiraya dayalı olduğunun artık halkımızda farkına vardı. Ondan hizmet noktasında bir şey beklediğimiz yok. En azından kendisinden önce yapılanlara sahip çıkabilseydi. Onu da yapamadı. 5 yıllık emeklerimiz, onun yüzünden yok olurken, ilçemiz de ne yazık ki kayıp bir 5 yıl yaşıyor. Benim en çok canımı acıtan, büyük emeklerle ilçemize kazandırdığımız projelerin, beceriksizlik yüzünden kaybolup gitmesi. Bakalım daha hangi projelerimizi ziyan edecek” diye konuştu.

Continue Reading

Gündem

Halim Batur turnuvasının kazananı Kadıköyspor oldu

İlkadım Belediyesi Halim Batur anısına düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonluk kupasını Kadıköyspor havaya kaldırdı. Turnuvada ikinci Derebahçespor olurken üçüncü Şehit Uğur Birincispor kulübü oldu.

Published

on

İlginin yoğun olduğu turnuvada şampiyonluk için saha çıkan Kadıköyspor ile Derebahçespor maçının ilk yarsında rakip takım karşında üstünlük kuran Kadıköyspor maçın ilk yarısını 4-0 önde kapattı.İkinici yarıya hızlı başlayan ve ilk yarıdaki üstünlüğü attığı 8 golle süsleyen Kadıköyspor maçı 12-0 kazandı. Gol yağmuruna dönüşen maçın bitiş düdüğü ile kupa sevincini maça gelen taraftarlarla paylaşan futbolcular renkli görüntülere sahne oldu.

“Emeği geçen herkese teşekkür etti”

Ödül töreninde konuşan İlkadım Yabpa Spor Başkanı Ali Akyüz,” Her şey ilkadımla başlar sözünün en güzel örneğini burada yaşadığımızı düşünüyorum. Pandemi nedeniyle uzun sporcularımız futbola hasret kalmıştı.2 ay önce amatör spor kulüpleri bir turnuva düzenledi. Bizde bu turnuvadan esinlenerek çocuklarımıza bir tören yapmayı düşündük. Bu düşüncemizi Belediye Başkanımıza ilettik. Burada bulunduğumuz tesisimize ismini veren Halim Batur anısına düzenleyerek bir ilk daha gerçekleştirdik. İlerki yıllarda tüm takımlarımızı da bir araya getirerek bunun devamını yapmak istiyoruz.3 senelik mücadelemizi oluşturduğumuz bayan takımı ile Süper Lige çıktı. Bu başarıda emeği geçen başta belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Spor tüm kötü alışkanlıkları yenmek için en büyük imkan”

Burada turnuvamıza gelen tüm katılımcılara ve Halim Batur kardeşimizin değerli ailesine, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese canı gönülde teşekkür ediyorum diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş,” Güzel bir atmosferde güzel bir final maçı izledik.Bayada heyecanlandım. İlkadım Yabpa Spor Başkanı Ali Akyüz başkanın Halim Batur turnuvası için geldiği zaman biz kendisine destekte bulunmak için büyük bir özveriyle dahil olduk. Halim Batur adını verdiğimiz turnuvamız bizi çok onurlandırdı. Halim kardeşimizle bir gönül bağımız vardı. Bu turnuva ile onu adını unutturmamak adına güzel bir etkinlik oldu. Asıl amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sokaklardan, internet kafelerden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları sporla topluma faydalı bireyler yapmak için elimizden gelen tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. “Bu anlamda sizlere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı bağımlılıklardan, boş zaman geçirmekten ve kötü alışkanlıklardan korumak zorundayız. Bu vesileyle spor tesislerimiz, çocuklarımızı bu  alışkanlıklardan korumak, kötülükleri yenmek için en büyük imkan. Bu imkanı da sizlerin en güzel şekilde değerlendireceğinizden hiç şüphem yok” dedi.

Başarı elde eden takımlara, futbolcular, görev yapan hakemlere ödüllerinin verildiği törende İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, birinci olan Kadıköyspor kulübü oyuncularını tebrik edip madalyalarını ve Şampiyonluk kupasını takdim etti. Turnuvanın ikincisi olan Derebahçe takımına ödülünü Amatör Spor kulüpleri Federasyon Başkanı Şener Aydın, Üçünücü olan Şehit Uğur Birinci’ye Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü İbrahim Güven, dördüncü olan Karadenizspor kulübüne madalyalarını  ise Halim Batur’un eşi Nihan Batur takdim etti.

Continue Reading

Gündem

Karaaslan: ‘TEKNOFEST 2022’ ile Türkiye’nin kalbi Samsun’da atacak

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021’in kapanış gününde TEKNOFEST’in gelecek yıl Samsun’da düzenleneceği açıklandı.

Published

on

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in 2022’de Karadeniz Bölgesi’nde Samsun merkezli gerçekleştirilecek olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST’in 2. defa İstanbul dışında düzenleneceğini söyleyen Karaaslan, “Bu anlamlı ve büyük organizasyonun İstanbul dışında gerçekleştirileceği 2. şehrin Samsun olması ayrıca anlamlıdır. TEKNOFEST her şeyden önce Samsun’un sağlam temelleri olan bilimsel altyapısının gelişmesine ve gençlik şehri kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Samsun; güçlü altyapısı ve üstyapısıyla,  konaklama kapasitesiyle, ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tesisleriyle, 2 devlet üniversitesiyle, gençlere sunduğu imkânlarla TEKNOFEST’e en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır.” dedi.

TEKNOFEST’in Samsun’da gerçekleştirilmesi noktasında uzun zamandır görüşmeler yaptıklarını, bugün ise bunun sonucunu aldıklarını belirten Karaaslan, “Gençlik şehri Samsun’umuz 2022 yılında, dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapan şehrimiz gelecek yıl bu büyük festivali de kendine yakışır şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olsun.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapan birçok kuruluşun paydaşlığıyla TEKNOFEST’in bu yıl 4. kez kapılarını açtığını belirten Karaaslan, “TEKNOFEST, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde son 19 yılda yerli ve milli teknolojilerde ortaya konulan gayretlerin ve atılımların bir neticesidir. AR-GE ve yenilikçilik ekosistemimizi geliştirmek için Sn. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve önderliğinde büyük çaba harcıyor, ülkemizin teknoloji kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için gayretle çalışıyoruz. Türkiye’yi gururlandıran teknolojilere imza atan ve gençlerimize ilham olan Bayraktar ailesine bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum. Gençlerimizin bu vizyona katkı sunacak çalışmalar içinde olmalarını görmek, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütüyor.” görüşünü paylaştı.

Karaaslan, “TEKNOFEST’te her sene; roketten, insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan yapay zekâ teknolojilerine, iletişim teknolojilerinden uçan araba tasarımına, biyoteknolojiden çevre ve enerjiye kadar birçok alanda gençlerimizin takım ruhu ile rekabetlerine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’nin eseri olan TEKNOFEST sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz araştırma yapmanın, üretmenin, icat ortaya koymanın heyecanını yaşıyor. Kendilerine 2053 ve 2071 vizyonları emanet edilen gençlerimizin her alanda donanımlı ve nitelikli yetişmenin gayreti içinde olduğunu görmek hepimizi sevindiriyor. İnanıyoruz ki gençlerimiz ülkemizin milli teknoloji hikâyesini başarıyla yazmayı sürdürecektir.” dedi.

Samsun’un yarışlarda elde ettiği başarılara da değinen Karaaslan, “Orta irtifa roket kategorisinde Türkiye 1.si olan Tanyeli Roket Takımı başta olmak üzere Samsunlu gençlerimizin başarıları göz dolduruyor.” açıklamasında bulundu. 2018’de ilk defa düzenlenen TEKNOFEST’in her yıl milyonları bulan ziyaretçi sayısıyla büyümeye devam ettiğini ve 88 ülkeden yüzlerce öğrenci ve girişimcinin katıldığı küresel bir organizasyon haline dönüştüğünü aktaran Karaaslan, “Seneye 5.si gerçekleştirilecek TEKNOFEST ile bilim ve teknolojiye dair her şey şehrimizde olacak, Türkiye’nin kalbi Samsun’da atacak.” dedi.

Continue Reading

Trendler